Student og hvad så? Tag en EUS Business

Er du STX- eller HF-student, og er du klar på en karriere i erhvervslivet? Så tag en EUS Business.

 

EUS Business for studenter er et kort forløb på bare 10 uger – men det giver en masse muligheder.

Med beviset i hånden kan du nemlig søge en praktikplads inden for for eksempel butik, handel, revision, økonomi, shipping, kontor, administration – eller måske som læge- eller advokatsekretær. 

Praktikperioden varer typisk to år. Herefter er du færdiguddannet og klar til job og karriere. 

EUS Business giver også adgang til flere kortere videregående uddannelser.

Start den 4. februar 2019.

Tilmelding EUS Business for studenter

 


Har du spørgsmål, sidder vi klar til at hjælpe dig. Kontakt studievejleder Torben Jensen på tlf. 8950 3810 eller torj@mercantec.dk

Forløbet

EUS Business for studenter starter med et grundforløb på 10 uger, som afsluttes med et projekt, der bedømmes ved en mundtlig eksamen.

Efter de 10 uger skal du i praktik i en virksomhed (hovedforløb), og du skal derfor finde en praktikplads, medmindre du allerede har en. Vores praktikpladskonsulent står klar til at hjælpe dig.

 

Fagene

Når du starter på uddannelsen, har du allerede nogle kompetencer og viden fra de fag, du blev undervist i på gymnasiet. Derfor er uddannelsen tilrettelagt, så de fag, du bliver undervist i, ikke er en gentagelse af det, du allerede har haft.

Du får undervisning i de tre grundfag:

  • Erhvervsøkonomi C
  • Afsætning C
  • Informationsteknologi C 

Dertil kommer undervisning, som er specielt tilrettet den uddannelsesretning, du har valgt (kontor, handel, butik eller event).

 

Eksamen

Ved afslutningen af grundforløbet på de 10 uger, skal du aflevere et grundforløbsprojekt. Projektet danner basis for en mundtlig eksamen, som bliver bedømt bestået/ikke bestået. Du skal desuden til eksamen i et af dine grundfag. 

Ud over eksamenskarakteren får du standpunktskarakterer i grundfagene efter 7-trins skalaen.

 

Økonomi

Da EUS Business for studenter er en ungdomsuddannelse, kan du få SU i de 10 uger, du er på skolen. I praktikperioden får du udbetalt løn.

Hvis du kommer langvejsfra, har du mulighed for at søge om transporttilskud. Læs mere om regler og ansøg om SU og/eller transporttilskud på www.su.dk

 

Tilmelding

Download et ansøgningsskema i boksen øverst til højre på siden. Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte en af vore studievejledere. Se under studievejledning yderst til venstre.

Uddannelsens overordnede indhold er fastlagt i Bekendtgørelse af Lov om Erhvervsuddannelser, som du kan læse mere om på Undervisningsministeriets hjemmeside, www.uvm.dk

 

  

Student og hvad så?

På bare 10 uger kan du tage et grundforløb, der giver dig de merkantile kompetencer.Læs mere her http://kortlink.dk/k4d8

Opslået af Handelsskolen Viborg på 11. december 2015